קופות גמל

קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני או ארוך. היא מעין חסכון שנועד לצבירת כספים שבתוכו ישנן הטבות מס שונות. הכספים בקופה מושקעים בשוק ההון במגוון מסלולים בעלי רמות סיכון שונות.

לפי חוק הבריאות הממלכתי אנו מכוסים בסל שירותים בסיסיים,הכולל טיפול במחלות שגרתיות,חיסונים,בדיקות וכו'.שירותי הבריאות המשלים של קופות החולים,גם כן אינם נותנים כיסוי לכל הצרכים הלא שגרתיים שלהם אנו עלולים להזדקק בעתיד. הכיסויים שאינם נמצאים בסל השירותים הבסיסיים עלולים לעלות לנו המון כסף.ביטוח בריאות פרטי הינו הפתרון היעיל לכך,בסכום כסף קטן מידי חודש אתה מכוסה על הוצאות ענק.

ישנם סוגים שונים של קופות גמל:

  • קופת גמל לעמית במעמד שכיר- העובד והמעסיק מפקידים הפקדות שוטפות משכר העובד
  • קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים – זוהי קופה שבה רק העמית מפקיד בה כספים ללא קשר למעסיק
  • קופת גמל אישית לפיצויים – קופת גמל בה המעסיק מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו לפיצויי פיטורין. הכספים בקופה רשומים על שם העובד
  • קופת גמל מרכזית לפיצויים – קופת גמל בה העמית הוא המעסיק, המפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין

תנאי משיכה:

בקופה לתגמולים לשכירים:

  • בהגיעו של העמית לגיל 60 בתנאי שלקופה מינימום וותק של 5 שנים.
  • לגבי סכומים שהופקדו לפני 02.01.05 והרווחים שמקורם בהם – אם הגיע לגיל 60 או אם פרש מעבודתו ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר תוך שישה חודשים מיום פרישתו, או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעביד בו אינו משלם עבורו כספים לקופת תגמולים או לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.

בקופת תגמולים של עמית עצמאי:
כספים שהופקדו עד 31.12.05 – אם עברו חמש עשרה שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון
כספים שהופקדו החל מיום 1.1.06 – בהגיעו של העמית לגיל 60 ובתנאי שלקופה מינימום וותק של 5 שנים.
בהגיעו לגיל 60 ובתנאי שעברו 5 שנים מהיום בו התחיל לפקיד באותו חשבון.

ניוד בין הקופות

החל מינואר 2006 בעקבות רפורמת בכר שהפריטה את ניהול קופות הגמל מהבנקים לידי בתי ההשקעות וחברות הביטוח. רשאי העמית לבחור היכן הוא ינהל את קופת הגמל שלו. העמית יוכל להעביר את הקופה בכל עת שיבחר לקופה אחרת באותו גוף שבו נמצא או לחברה מנהלת אחרת וזאת תוך שמירה על כל הזכויות שלו שהיו בקופה (וותק,משיכה,פטור ממס)

דמי ניהול

דמי הניהול נגבים בשיעור קבוע מהיתרה העומדת בחשבונו של כל עמית בסוף כל חודש. השיעור המרבי של דמי הניהול הוא 0.0875% לחודש (דהיינו 1.05% לשנה מחולק בשתים עשרה). דמי הניהול ניגבים באופן קבוע ללא קשר לביצועי הקופה

קופות הגמל מושקעות באפיקים פיננסים שונים ומגוונים בשוק ההון. ההשקעה בקופות אלו הינה לטווח בינוני או ארוך ולפיכך יש לבחון את ביצועי הקופה לאורך זמן.

פנייתך נשלחה בהצלחה!

ניצור אתך קשר בהקדם